Elérhetőségek

Kőszeg, Kőszeghegyalja, Alpokalja

Az oldal szerkesztője a Pannónia Alapítvány
Cím: Kőszeg, Alsó körút 35. 
Telefon: +36301232603
E-mail: info@koszegesvideke.huSzent Vid

Velem - Szent Vid kápolna

 

A Kőszegi-hegység bájos őrszeme

A Kőszegi-hegység egyik legnépszerűbb kirándulóhelye az 589 méteres Szent Vid-hegy tetején álló fehérre meszelt, piros tetejű kis kápolna és környéke. A Velem község felett őrszemként magasodó kápolnát gyalog és autóval is könnyen meg lehet közelíteni. A hely népszerűségét a parádés kilátás és a gyönyörű erdei környezet fokozza.

A kápolna rövid története

A bronzkorban a Szent Vid-kápolna helyén kiterjedt és nagy jelentőségű város feküdt, melynek házait a hegygerinc körüli mesterséges teraszokra építették. Később a Római Birodalom idejében egy őrtorony állt itt. Innen jól védhető volt az a vízvezeték-rendszer, amely az egykori Savaria (mai Szombathely) vízellátását biztosította. Majd avarok népesítették be a környéket, temetkezési helyeik régészeti feltárása folyamatban van. Az Árpád-korban is erődített hely volt, amit állítólag Jurisics Miklós a kőszegi várral együtt védelmezett a török ellen.

Helyén 1713-ban Hilerian szerzetes építtetett remetelakot és kápolnát. Az egyhajós barokk épület mai alakját 1859-ben alakították ki. Ha elindulunk a kápolna melletti lépcsősoron, akkor egy terasszal lejjebb ereszkedhetünk. Innen jól látható az egykori település szerkezete, teraszrendszere.

A kápolna és környéke

A copfstílusú szószék, a Fájdalmas Szűzanya mellékoltár és felette a Szent Vid szobor igazán lenyűgöző. A sík mennyezetes, trapézzáródású szentély a hajónál keskenyebb. Tornya háromszintes, legrégebbi képét 1700-ban adományozták a templomnak, Mária mennybe menetelét jeleníti meg. A barokk stílusú főoltár feletti képet Kőszegen készítették, 1890-ben.

Szent Vid-hegy Közép-Európa egyik legismertebb régészeti lelőhelye. A templom melletti gerincen találunk információs táblákat az ásatásokról.

Nem messze a kápolnától indult évtizedeken át a legendás Országos Kék Túra a Zempléni-hegység felé. Emlékoszlop emlékeztet a hajdani kiindulópontra. A határok átjárhatóságával a kék túra kezdőpontját a Dunántúl legmagasabb pontjára, az Írottkőre tették, ma már a Szent Vid-kápolnát nem is érinti az útvonal.

Különösen nagy az érdeklődés minden június 15-t megelőző és követő napokon, a Szent Vid templom búcsú alkalmával, az októberi Gesztenye Napokkor, valamint Perenye község fogadalmi zarándoklata alkalmából, amit az 1849-es kolerajárvány emlékére rendeznek minden év, általában az utolsó vagy  azt megelőző szeptemberi vasárnapon. 

Gyakorlati tudnivalók

Cím: 

9726 Velem

Nyitva tartás:

Az épület kívülről egész évben látogatható, belül csak  előzőleg egyeztetett időpontban 1 Euró/fő, vagy 300.- Ft/fő ellenében.

Érdeklődni: Római Katolikus Plébánia Kőszeg. Telefonszám: 06/94/ 563-397, 06/30/337-0797, valamint Török István, Velem, Rákóczi Ferenc u. 26. Telefonszám: 06/94/364-636, 06/20/218-8714

Megközelítés

Autóval: Velem községen teljesen végig kell jönni, az utolsó házak után a szerpentinező út hamarosan egy másik erdei útba torkollik, itt balra kanyarodunk és kb. 1500 m után találjuk a parkolót, ahonnan kényelmes 10 perces sétával, gyönyörű erdőben jutunk ki a hegyoromra épült kápolnához.

Gyalog: Velem központjából nyugatra a Petőfi utcán a piros és a kék kereszt jelzést figyelve jutunk ki a faluból, majd rövidesen a kék kereszt jelzés az aszfaltútról balra letér, a folyamatosan, néha nagyon meredek ösvényen 15 perc alatt felkapaszkodunk a kápolnához.

A magyar honfoglalás előtt

A kápolnával koronázott hegycsúcs 568 m-rel emelkedik a tengerszint fölé, több rétegben őrzi a mintegy 3 évezreden keresztül itt megtelepedett emberek emlékét. A szórványos neolitrézkori és középső bronzkori leletanyagot leszámítva Kr. e. 1200-tól rendelkezünk folyamatos lakottságot bizonyító nagy mennyiségű leletanyaggal. A késő bronzkor idején Kr. e. 1100 körül egy feltételezhetően nyugatról érkező népcsoport szállta meg a hegyet. Olyan teraszos, akropoliszos, fellegvárat települést hozott létre hatalmas munkával, amely csak a Földközi-tenger térségében ismert. A fellegvárat övező kísérő terasszal és nagyobb elválasztó lakóteraszok sorával megerősített település virágzó kereskedő és kézműves centrum volt. A település társadalma rétegződött. Legalul, a hegy lába körül, az itt húzódó, igazából majd a rómaiak által kiépített borostyánút közelében élnek a település földművelői. A hegyoldalt a kései bronzkor iparosai és kereskedői lakták. Az ő kunyhóik állnak a hegycsúcsot „U” alakban körülfogó – magas szintű, geometriai, fizikai, mechanikai ismeretekre valló -mesterséges teraszokon. Az itt készített bronztárgyakra antimon ötvözetük a jellemző. Ennek alapján állapítható meg, hogy a korabeli kereskedelem révén rendkívül messze elkerültek. (Würtemberg, BajorországSvájcTirolKarintiaIbériaBoszniaSzilézia, Észak-NémetországSkandináv-félsziget és Oroszország.) A letelepülés előkelői a hegycsúcson kialakított fellegvárban, akropoliszban éltek. Egy 1929-ben talált, feltételezhetően királynői fejdíszül szolgált aranydiadém alapján megkockáztatható az az állítás, hogy Velem Szentvid valamiféle királyi központ lehetett.

 

 


Krisztus születése előtt századokkal kelták szállták meg a Szent Vid hegyet. A kelta oppidium (erősített, városias település) a pénzveréssel egyidejűleg alakult ki a Kr.e. 3. században. A kelta uralomnak a Burebista alatt megerősödött dák állam vethetett véget Kr. e. 60 után (Burebista Kr. e. 44 táján halt meg). Burebista halála után a dák állam széthullott, így a dák uralom a Dunántúlra soha ne terjedt ki (és a magyar Alföldön sem bizonyítható). A hatalmi űrt ekkor az addig a Száva vidékén élő pannonok töltötték be, akik hamarosan a Dunáig terjeszkedtek.[2] Így a rómaiak már velük találták szemben magukat a terület meghódításakor, és a Szent-Vid-hegy is Pannónia római provincia része lett. Pannónia kialakulása után Savaria vízigényét a hegyvidék forrásai biztosították. Feltételezhető, hogy a vízvezeték őrzésére a hegycsúcson immár harmadik rétegként, kis őrtornyot emeltek. A szentvidi őstelep a Római Birodalom megszűnéséig fennállott. Utána szlávok, majd 796-ban Nagy Károly frankjai szállták meg. A Karoling-korból maradtak fenn Szent Vidről az első írásos feljegyzések: 860-ban egy határjárás Vuitanesberg, egy 885-ben keletkezett irat, pedig Vuitanesberc néven említi. A 4. században élt Szent Vid (Vitus) vértanú ereklyéit a corvei apátságban őrizték, tisztelete innen terjedt el a latin keresztény egyházban. A Szent Vid tiszteletére emelt kápolnát már a magyar honfoglalás előtt is használták, minden bizonnyal a kereszténységre áttért avarok maradékai. A templom a salzburgi érsekség joghatósága alá tartozott.

A magyar honfoglalás után[szerkesztés]

A honfoglaló magyarok közül a Tétény-Kál-Bogát-Bulcsú nemzetség törzsének szállásterülete volt a vidék. Szent Videt a magyarok felújították, kettős gerendapalánk közé döngölt földvárat építettek, égetett agyagos, köves sáncokkal körülvéve. I. (Szent) István királysága idején a királyi várszervezet tagja Szent Vid vára. A 13. században kőfallal vették körül a várat és két tornyot is építettek hozzá. A várhoz tartozó BozsokDoroszlóCák községeket II. András király (1205-1235) a Héder nemzetségnek adományozta. A Héder nemzetség két alapítója: Héder és Wolfer a 12. század közepén II. Géza (1141-1162) települt Magyarországra - valószínűleg Karintiából. Wolfer leszármazottai a Németújvári vagy Kőszegi ág. Gyors birtokszerzései révén, királyi adományokkal, zálogkölcsönnel nagy területekre, hatalomra tettek szert. A vár története szorosan összefonódott a Kőszegiek "kiskirályságával". 1270-ben Szent Vid várát Kőszegi Nagy Henrik átadta II. Ottokár cseh királynak1271-ben V. István magyar király visszafoglalta az Ottokárnak juttatot várakat: Kőszeg-Óház, Szentvid, Szalónak, Borostyánkő, Kerekeskő. 1273-ban a Héderek/Kőszegiek visszatértek a magyar király, IV. (Kun) László hűségére, ezért IV. László meglátogatta a Szent Videt. Oklevelek szerint Szentvid vára 1275-ben cseh, majd 1277-ben ismét magyar kézen volt. 1279-ben Kőszegi Henrik fiai István és Miklós osztozkodtak apjuk birtokain. Szent Vid Miklósé lett. 1289-ben IV. László foglalta el Németújvári/ Kőszegi családtól, majd I. Albert osztrák herceg birtokába jutott. 1291-ben a hainburgi békekötés után Albert visszaadja az elfoglalt magyarországi várat és városokat III. Andrásnak, a békekötés azonban előírta a kisebb várak, így a Szentvid lerombolását is. A területet a Németújvári Kőszegi családtól a Kanizsai család örökölte. Frigyes osztrák herceg megszállta Szentvidet, de Mátyás 1482-ben visszavívta. A 16. század elején a vasvári káptalané a Szent Vid vár, de aztán romhalmaz lett. 1713-ban Hillarion szerzetes Batthyányi Lajos nádor költségén a remetelakot és a kápolnát a még fennálló sarokbástya oldalán felújíttatta. Ennek a helyére épült a mai templom a 19. század derekán.

Régészeti feltárások[szerkesztés]

A hely felfedezése és a nemzetközi tudományos érdeklődés felkeltése a kőszegi régész, dr. Miske Kálmán (1896-1943) érdeme. 1896-ban saját költségén, 1898-1913-ig és 1921-23-ig állami pénzen vezetett itt ásatásokat. Majd 1929-ben fedezték fel a fent említett aranydiadémot. Dr. Miske Kálmánnak, nagyrészt Velemből származó magángyűjteménye ma a szombathelyi Savaria Múzeumban látható. Az 1970-es években Bándy Gábor vezetésével kezdődtek újabb ásatások. A teraszos területen több lakóház alapját tárták fel. A munkában velemi napszámosok is részt vettek. Bándi Gábor felvázolta a kibontott padlók, házak helyén felépítendő épületek tervét, melyet 1979-1980 között építettek fel, de utána nem gondozták. Az épületeket az időjárás eltüntette, az erdő benőtte, ma már nyoma sincs. 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Kőszeg, Kőszeghegyalja, Alpokalja - Magyar